Om oss

Om oss


Barnehagen

Sagatoppen så dagens lys for første gang høsten 2004. Den gang som en liten familiebarnehage med kun 4 heltidsplasser i vårt eget hjem. Etterhver som årene gikk så vi en økt interesse for plass i barnehagen vår og høsten 2008 kunne vi utvide med større lokaler og totalt 8 plasser for barn i aldergruppen 0-3 år. Barnehagen har fortsatt tilhold i vårt private hjem, men disponerer et eget lokale som hovedbase i tillegg til hagen vår som uteområde. 

Som familiebarnehage sier forskriften at vi skal ha et hjemlig preg i fokus. Med egne lokaler har vi muligheten til å innrede og disponere arealene bedre tilrettelagt for barnehagedrift, mens mye av det hjemlige preget fortsatt er ivaretatt. Vårt mål er at både barn og voksne skal føle seg "hjemme" her og at det hjemlige preget i vel så stor grad gjelder atmosfære som fysisk miljø. Hos oss skal man føle seg ivaretatt både som barn og foresatt og god dialog er nøkkelen til en god hverdag for barna. Våre verdier

I vår barnehage har vi omsorg for barn i deres første leveår og er som oftest deres første møte med barnehagehverdagen eller kanskje også omsorg utenfor hjemmet. Dette ansvaret tar vi på største alvor og har fokus på trygge rammer for positiv og god tilknytning for det enkelte barn. Året 2019 gjennomgikk vi et år med veiledning i COS/Trygghetssirkelen og dette er blitt en del av vår måte å tenke og opptre på i møte med barn, og måten vi ser og møter barns ulike behov. 

Vårt fokus er å skape et godt utviklende miljø for barna og da er det barnas premisser som legger føringene. Barn blir trygge av rammer og forutsigbarhet. Vi har derfor aktivitetsplaner og våre faste rutiner, men vi er også opptatt av det som skjer her og nå. For oss er det viktigere å være tilstedeværende for barna enn å gjøre mest mulig. Barns nyskjerrighet, fantasi og lek er en viktig faktor for utvikling. Vi ønsker derfor i så stor grad som mulig å la barna ta regi over sin lek og sin utforskertrang med oss voksne som gode støttespillere. Ansatte

Vi er totalt 3 ansatte her i Sagatoppen. Vårt mål er å gi barna en stabil og trygg hverdag og faste voksenrelasjoner er med på å skape gode rammer for dette. Vi er to pedagoger på heltid og èn assistent i 40% stilling. Lokaler

Hovedbasen vår er på 85m2 med et uteareale på 800m2. Inne er det ulike rom for ulike aktiviteter, med allsidige muligheter for lek og utfoldelse. Ute har vi blant annet sandkasse, klatrestativ og huske, drivhus hvor vi både planter og høster ulike grønnsaker og blomster og en liten pilhytte hvor fantasien setter grensene for hva den kan romme! 

Vi anbefaler dere å lese vår årsplan dersom dere vil vite enda mer om hva vi står for og hvordan vi jobber. Dere kan også se mer fra hverdagen vår på våre Facebook sider. Som foresatt med barn i barnehagen får man tilgang på en lukket gruppe på FB der vi deler flere bilder og daglige/ukentlige oppdateringer.