Hjem

VELKOMMEN TIL SAGATOPPEN FAMILIEBARNEHAGE

Siden 2004 har vi vært en del av barnehagetilbudet i Sarpsborg kommune. Vi er en liten, privat barnehage med plass til 8 barn i alderen 0-3 år. Vi ønsker å tilby

de minste en god start på barnehagehverdagen ved å ha fokus på trygghet, nærhet og omsorg med færre relasjoner og kompetente voksne. 

"En god start setter spor"

I dette legger vi at tiden som liten er dyrbar, vi ønsker å følge barnas premisser og lar barna medvirke i sin hverdag. Vi følger barnas tempo og utvikling for å skape en meningsfylt hverdag der alle skal føle seg ivaretatt, sett, hørt. Aksept for den vi er er avgjørende for en god utvikling og et godt selvbilde. 

Vi har våre faste rutiner og aktivitetsplaner, men vårt hovedfokus er tilstedeværelse i nuet, fremfor å gjøre mest mulig. Viktigst av alt er at barna opplever hverdagen i barnehagen som positiv og trygg - en trygg start

VIL DU HA ET LITE INNBLIKK I HVERDAGEN VÅR? 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

NØKKELINFORMASJON

Åpningstider

Man-Fre 07.15 - 16.30

Priser

3100,-/mnd + 295,- kostpenger.
Juli betalingsfri.
Ingen øvrige kostnader. 


Måltider

Alle måltider inkludert i kostpris.
Frokost, varmlunsj flere dager i uken og fruktmåltid.

Ansatte

Eier/Pedagog - full stilling
Medeier/Styrer - full stilling
Assistent - 40%


Kontakt

959 08 816 / 959 62 010


post@sagatoppen.no

Liten barnegruppe

Når barn begynner hos oss er det ofte deres første møte med barnehagen og kanskje også første gang i andres omsorg utenfor hjemmet. Hos oss streber vi etter å gjøre denne overgangen så god som mulig, og en liten barnegruppe gir barna færre nye relasjoner å forholde seg til og skaper trygge og stabile rammer for god tilknytning.

Stabile ansatte

Vi er tre, stabile fast ansatte. Dette gir trygghet ved at barna får færre voksenrelasjoner og de voksne lærer barna å kjenne godt. Ved sykdom vil det alltid settes inn vikar fra første dag. Vi er to pedagoger som jobber fulltid samt en assistent to dager i uken.

Gode tilbakemeldinger

Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte som har og har hatt barn her hos oss. Flere år har vi også oppnådd toppscoren 5 i Foreldreundersøkelsen til Udir. Blant over 6000 barnehager som deltar, oppnår rundt 50-100 dette.

Ønsker dere plass hos oss?
Følg linken under for å sende søknad